A lovári nyelv

Tulajdonképpen mi ez, amit tanulunk?
Lovári nyelv, cigány nyelv, roma nyelv, romani?

Lovári nyelvként emlegetik azok, akik keveset tudnak róla, vagy mások, akik azt akarják, hogy pl. internetes keresők által minél több tanítványt szerezzenek, akik vélhetően így keresnek rá. Valójában ez a szókapcsolat önmagában téves. A lovári egy nyelvjárás, a cigány nyelv, vagy más néven romani nyelv egyik nyelvjárása. Máris plusz két elnevezés!

Lovári cigány nyelvkönyvek

Akkor most cigány vagy romani?

Magyarországon cigány nyelvet emlegettünk évszázadokon át. Az újabb tendencia azonban az, hogy a köznyelveben inkább "romá"val helyettesítjük a "cigány" szót, mivel az utóbbihoz bizonyos pejoratív jelentéstartalmak tapadhatnak, s így sértő lehet, a "roma nyelv" szókapcsolat használata azonban mégsem terjedt el. Helyette a cigány nyelv művelői nemzetközi szinten a romani (jelentése cigányul: cigány) nyelv elnevezést használják minden országban a cigány nyelv megnvezéseként. (Pl. angolban: Romani language) így pontos terminust képezve a nemzetközi szakirodalom számára. cigány nyelvtanfolyam Mivel viszont így összekapcsolva a "romani" cigány szót és a "nyelv" magyar szót az anyanyelvi cigány beszélőknek okozunk meglepetést, a kifejezés általánossá válásáig magyar nyelvű szövegekben érdemes párhuzamosan használni pl. így: A cigány(romani) nyelv, vagy romani(cigány yelv, vagy romani/cigány nyelv. (Megjegyzendő még, hogy a hangsor hasonlósága ellenére ennek a szónak a román nyelvhez nincs köze.)

A cigány nyelv és nyelvjárásai

A cigány/romani nyelvnek számos nyelvjárása létezik világszerte, pl. lovári, kelderás, cerhári, másári, colári, stb., melyek nagyob mértékben különböznek egymástól, mint pl. a magyarországi palóc, illetve a heves-megyei dialektus.Vannak nyelvészek, akiknek ezért az a véleményük, hogy ezeket inkább cigány nyelveknek, mint cigány nyelvjárásoknak kellene nevezni. Magyarországon a lovári dialektus vált a nyelvoktatás, műfordítás, műköltészet nyelvévé, ezért a nyelvvizsgákon is szt anyelvjárást használjuk a szóbeli meghallgaáson és az írásbeli anyagoknál.

Ezen kívül meg kell még jegyezni, hogy Magyarországon az itt élő roma lakosságnak csupán mintegy egyötöde beszéli még a cigány (romani ) nyelvet, és azokat, akik beszélnek, oláh cigányoknak nevezik. Bár a magyar nyelvben az "oláh" szó jelentése "román". Az oláhcigányok mégsem románul bezélnek, hanem cigányul+annak az országnak a nyelvén, amelyikben élnek. Élnek viszont országunkban úgynevezett "beás cigány emberek is, akik hosszú romániai tartózkosáuk után települtek át Magyarországra, ők viszont egy archaikus román dialektust beszélnek.

A cigány nyelvnek számos nyelvjárása van. Én a lovári és a cerhári cigány nyelvet beszélem, és tanítom. (Megértek másfajta nyelvjárásokat is, mivel a dialektusok hasonlóak, s országhatárokon túlnyúlva lehetővé teszik a nemzetközi kommunikációt is). Ha lovári magántanárt keres, lépjen velem kapcsolatba bármelyik elérhetőségen, vagy jelentkezzen a jelentkezés menüpontban.